Tytuł projektu:

 

„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w firmie Domex Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”.

Nazwa beneficjenta: Domex Construction Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Wartość projektu: 708 950 PLN

Udział Unii Europejskiej: 496 265,00 PLN

Okres realizacji: od 2012-09-01 do 2013-08-31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

 

unijne