GRUPA Szczepanik to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży budowlanej. Kluczową działalnością GRUPY są kompleksowe usługi budowlane, handel detaliczny i hurtowy materiałami budowlanymi oraz realizacje procesów deweloperskich którym towarzyszy jakość, terminowość i partnerstwo

 

Firmę tworzą ludzie. To właśnie ich wiedza, fachowość oraz zaangażowanie decydują o rozwoju firmy. Dlatego też DOMEX Szczepanik Spółka Jawna przywiązuje dużą wagę do wysokiego poziomu kompetencji swoich pracowników. Zatrudnieni przez nas specjaliści z różnych dziedzin kierują procesem na jego każdym etapie. Wysoka kultura organizacyjna oraz poczucie pełnej identyfikacji zarówno z celami, jak i z bieżącą działalnością firmy, stanowią podstawę sukcesu.

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ, DZIŚ MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI…

 

Rzeczywistość zmienia się nieustannie. Nowe technologie i wynikający z nich lawinowy postęp, jakiemu podlegają dziś społeczeństwa wysoko rozwinięte, wywierają ogromny wpływ na obraz współczesnego świata. Wraz z zachodzącymi zmianami rodzą się nowe upodobania i potrzeby obecnych uczestników rynku.

Z optymizmem spoglądamy na rysujące się przed nami perspektywy. Wykorzystując posiadaną wiedzę i zdobyte doświadczenie zamierzamy realizować kolejne inwestycje, które pozwolą systematycznie i stabilnie rozwijać działalność Domex Construction Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. Patrząc w przyszłość, już dziś myślimy o kolejnych projektach, które z jednej strony będą nowymi kamieniami milowymi w historii naszych dokonań, z drugiej zaś świadectwem naszego uczestnictwa w kształtowaniu oblicza polskiej, europejskiej i globalnej rzeczywistości.